Eszközkészlet szemantikus adathalmazok különféle tárolási megoldásainak összehasonlítására

OData támogatás
Konzulens:
Simon Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban a különböző NoSQL alapú adatbázis-kezelők fénykorukat élik, egyre gyakrabban jelennek meg új, a korábbiaktól koncepcionálisan eltérő megoldások. Ez a fajta sokszínűség természetesen a gráfadatbázisokat területét sem kerülte el. A manapság egyre nagyobb népszerűségre szert tevő multimodális adatbázis-kezelők megjelenésével pedig a gráf alapú megoldások olyan klasszikus területeken is megjelentek, mint a relációs adatbázis-kezelők (például a Microsoft SQL Server 2017 egyik nagy újdonsága a gráf jellegű lekérdezések támogatása volt).

Mindezzel párhuzamosan, ahogy a globalizáció is kezd kiteljesedni, soha nem látott mértékben növekszik az információ mennyisége és fontossága is, így természetszerűen felvetődik az információ érvényességének, vagy éppen hitelességének kérdése, ennek számítógépes ábrázolásának mikéntje, ami tovább vezet bennünket a reifikáció általános problémájához (hogyan tárolunk olyan információt, ami maga is információt jellemez, ír le).

Tekintve, hogy ma egy rendszer használhatósága szempontjából a teljesítmény fontossága összemérhető a megvalósított funkcionalitás hasznosságával, így kritikus, hogy az ilyen jellegű információkat a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjuk felhasználni, aminek legelső eszköze a megfelelő reprezentációs modell és fizikai tárolási mód kiválasztása.

Dolgozatomban összehasonlítom a reifikációra adott klasszikus modellezési megoldásokat a jelenleg elérhető, gráf jellegű adatfeldolgozást lehetővé tevő, koncepcionálisan lényegében eltérő adatbázis-kezelőket felhasználva, elsősorban a teljesítmény, aminek segítségével megválaszolhatóvá válik az a kérdés, hogy egy adott jellegű reifikált adathalmazt hogyan kell ábrázolni, és milyen adatbázis-kezelőt kell használni ahhoz, hogy egy előre definiált jellegű családba tartozó lekérdezések a lehető leggyorsabban végrehajthatók legyenek rajta.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.