Fordítástechnológiai Portál

OData támogatás
Konzulens:
Cserkúti Péter
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az egyre terjedő globalizáció ellenére a nyelvek különbözősége továbbra is megmarad, nem számíthatunk egy világnyelv kijelölésére. Ezért a nyelvek közötti fordí-tás napjainkban is megkerülhetetlen. Az információmennyiség növekedésével a honosí-tandó szövegek mennyisége is nő, a fordítóipar egyre nagyobb ágazattá válik.

A minőségi fordítási és lokalizációs feladatok hatékony, gyors elvégzése ma már elképzelhetetlen fordítás-támogató (CAT) eszközök igénybe vétele nélkül. Gazdag funkcionalitásukkal jelentős mértékben lerövidítik a munka időtartamát, javítják a mi-nőségét, valamint egyidejű csoportmunka is megvalósítható kliens-szerver architektúrájú változataikkal. A különböző típusú szoftverek eltérő, egyéni fájlformátumokat hasz-nálnak a fordítási adatok tárolására, így a köztük való adatátvitel csak a szabványos, XML-alapú TMX-szabványnak megfelelő formátumban lehetséges.

A fordítástechnológiai szoftveripar egyik legmeghatározóbb terméke az SDL Trados. Ennek konkurenciája a szakdolgozatomat támogató Kilgray Kft. által kifejlesz-tett CAT-eszköz, a memoQ. A kettő közötti veszteségmentes adatátmozgatás egyik módja a TMX formátum használata, melyet kölcsönösen támogatnak.

Szakdolgozatom célja egy olyan többkomponenses szolgáltatás tervezése és megvalósítása, melynek webportál része az Interneten a fordítók számára elérhető, s en-nek felületén konverziós feladatok rögzíthetők. A különböző feladattípusok konvertálást takarnak, a Trados saját formátumaiban levő fájlok szabványos TMX-re alakítását. A feladatok ütemezéséről, a felhasználók által feltöltött állományok tényleges konvertálá-sáról, valamint a kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről egy folyamatosan futó háttér-szolgáltatás gondoskodik. A konverziós művelet eredményezte állományt a felhasználó a portálról tudja letölteni. A webes és a háttérben futó komponens egy közös adatbázist használ, mely a feladatokhoz tartozó valamennyi információt tárolja.

A létrehozott szolgáltatás elsődleges célja, hogy megkönnyítse a fordítási fájlok átalakítását, a memoQ fordítás-támogató szoftver használatára való áttérést.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.