Gépjármű radarok működése és karakterizációs lehetőségei

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Seller Rudolf
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A radarelmélet általános áttekintése után a gépjármű radarok jellemzőit, alkalmazásait elemzem részletesen. Mélyrehatóan megvizsgálom az automotív radarok alapos megismeréséhez elengedhetetlen FMCW radarok modulációját, jelfeldolgozását. Szakdolgozatomban kitérek a jelenlegi automotív radartechnikai és szenzorfúziós komplex vezetést segítő rendszerek alkalmazásaira, majd röviden felvázolom a bennük rejlő jövőbeni lehetőségeket is. A radarszenzorok fejlődése mellett elengedhetetlen az állandó jellegű, hatékony és alapos tesztelés valamint szimulálás. A radar szimulációs modelljét befolyásoló tényezők ismertetése után különböző lehetséges szimulálási megoldásokat mutatok be az egyszerű szimulációktól kezdve a sokoldalú szimulálási beállításokkal rendelkező radar target generátorokig. A TU Graz Institut für Fahrzeugtechnik támogatásával lehetőségem nyílt változatos környezetben terepi méréseket végeznem a Continental ARS 308 típusú automotív radarral. Mérési eredményeimről és tapasztalataimról a szakdolgozatom végén számolok be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.