Gőzfázisú Forrasztás Során Képződő Kondenzátum Hőátadási Paramétereinek Vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A diplomatervezés alatt a gőzfázisú forrasztás során történő kondenzációs hőátadás jelenségével foglalkoztam. A gőzfázisú forrasztás egy újraömlesztéses forrasztási technológia, mely a napjainkban kezd ismét előtérbe kerülni, főként az ólommentes forrasztás megjelenése okozta problémák következtében. Előnyös tulajdonságainak köszönhetően jó alternatívát nyújt a konvekciós kemencékkel szemben, így a folyamat minél részletesebb megismerése kulcsfontosságú. A diplomaterv célja a Newton-féle hőátadási törvény által definiált hőátadási együttható tesztlemezeken történő pontos meghatározása, mért hőprofilok segítségével.

Első lépésként irodalomkutatás formájában megismerkedtem a kondenzációs hőátadás fizikai alapjaival, valamint a Nusselt-analízisen alapuló matematikai leírási lehetőségeivel, különböző orientációjú lemezek esetében. Megismertem továbbá, a hőelemekkel történő hőmérsékletmérés módszerét, valamint a hőátadási együttható hőmérsékletből történő kiszámítási lehetőségét. Az irodalomkutatás eredményét írásos formában összefoglaltam.

A továbbiakban megterveztem egy mérési módszert a rendelkezésre álló hőelemeket és adatrögzítőket felhasználva. A mérési elrendezések meghatározásakor két fő szempont játszott szerepet: a lemez felületén a lehető legtöbb pontban ismert legyen a hőprofil, miközben az elrendezés a lehető legkisebb hatást gyakorolja a filmréteg áramlására és a hőátadási folyamatra. A megtervezett mérési elrendezésekkel két négyzetes és két kör alakú FR4-es tesztlemezen lemértem a hőprofilt.

A mért hőmérsékleti adatok a MATLAB szoftver segítségével háromdimenziós ábrákon lettek megjelenítve az adatok interpolációja után, akárcsak a kiszámított hőátadási együttható értékek. Az ábrák grafikus elemzése alapján elmondható, hogy a hőátadás nem teljesen homogén, a lemezek szélei felé növekszik, ami megfelel az irodalomkutatás során megismert elméletnek, melyek a vízszintes lemezekre vonatkoznak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.