Hálózati médiaszolgáltatások minőségvizsgálati módszerei nyers forgalmi adatok felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Diplomatervem témájául egy olyan program megtervezését és megvalósítását választottam, amellyel egyszerűen monitorozhatóak a manapság népszerű IPTV rendszerek. Az volt a célom, hogy egy egyszerűen bővíthető adatfeldolgozó rendszert hozzak létre, mellyel könnyedén megfigyelhetőek és feldolgozhatóak a multimédiára jellemző QoS (Quality of Service) paraméterek.

Dolgozatomban körüljárom az IPTV rendszerek működését, különösképpen az átvitel-technikai módszereket és a felhasznált protokollokat. Részletesen bemutatom a monitorozó alkalmazás felépítését és működését. A teszteléshez több, korábban lementett adatforgalmi mintát (dump) használtam, melyeket a hozzáférési- és az aggregációs hálózat találkozási pontján, a DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) uplinkjén mintavételeztem. Egy ilyen nyers adatállomány (raw data file) a DSLAM-on az adatgyűjtés alatt átmenő teljes forgalmat tartalmazta.

Első lépésként szétválasztottam a multimédia- és adatforgalmat, majd a multimédia részt tovább bontottam kapcsolatok szerint, mivel a minőségi paramétereket session-ök szerint érdemes vizsgálni. Több ilyen session-ön teszteltem a rendszert, késleltetést és csomagvesztést számoltam.

A bővíthetőség érdekében felsorolok néhány mérhető paramétert (amelyek az egyes protokollok fejlécmezőiből nyerhetők ki) és az azokból készíthető komplex méréseket, melyekkel az egyes mutatók pillanatnyi és átlagolt értékei kaphatók meg. Ilyen például a bitráta minimuma, maximuma; RTP (Real-time Transport Protocol) sorrendhibák száma és a duplikált csomagok száma.

Az alkalmazás megvalósításakor próbáltam platformfüggetlen maradni, ezért olyan szoftvereket terveztem és használtam, melyek Windows és Linux operációs rendszeren is használhatóak. A feladat során igyekeztem minél több ismeretanyagot gyűjteni ezért a programozás során három filozófiát is megismertem és felhasználtam: a C++ és Perl programozási nyelveket, valamint a batch feldolgozást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.