Helymeghatározás vezetéknélküli mobil rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Manapság az okostelefonok néven ismert mobil készülékek olyan szintre fejlődtek, hogy elterjedésükkel számos mobil szolgáltatás vált elérhetővé. Ezen szolgáltatások közül is kitüntetett szerepet érdemelnek a helyfüggő szolgáltatások, melyek a telefon helyzetének felhasználásával további értéknövelt szolgáltatásokat képesek nyújtani.

A helymeghatározás történhet a sokak által ismert GPS technológia segítségével, mely napjaink egyik legelterjedtebb helymeghatározás megoldásai közé tartozik, de a környezeti viszonyoktól függően korlátozott használhatóságot biztosít. Ezt a hátrányt hivatott ellensúlyozni a GSM/UMTS mobil hálózatok felépítéséből adódó cellás elv, mely a környezeti viszonyoktól függetlenül is képes helymeghatározási információk nyújtására. Valamennyi földfelszíni mobil távközlő rendszerre igaz a cellás elv, vagyis a klaszterekben való elhelyezkedésük, ahol minden egyes cellához egy egyedi azonosító tartozik. Lényegében, ha ismert a cellaazonosítóhoz tartozó hosszúsági és szélességi koordináta, akkor helyzetünket is meg tudjuk határozni, legyünk akár metrón vagy akár zárt épületen belül. Ennek megfelelően egy olyan helymeghatározási módszer kidolgozását tűztem ki célul, mely ötvözi a fenti két módszer valamennyi előnyét.

Néhány alkalmazáson keresztül ismertetem, a helyfüggő szolgáltatásokban rejlő esetleges üzleti lehetőséget, rámutatva a kihasználatlan területekre.

Diplomamunkám során a fenti technológiák elméleti hátterének megismerése után kidolgoztam a cellák feltérképezéséhez szükséges algoritmusokat mind zárt mind nyílt térben, mivel a mobil cellák helyzetét a szolgáltató továbbra is titokban tartja. Az általam elkészített kliens-szerver alapú nyomkövető rendszer a műholdas és a cella alapú helymeghatározás kombinációját valósítja meg, mely egyelőre Androidot futtató kliens készülékeken érhető el. A rendszer korlátait megvizsgálva felvázolom a továbbfejlesztés lehetőségeit, majd javaslatot teszek a megoldások lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.