Hemodialízis készülék modellezése és szabályozása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataki Béla József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A krónikus vesebetegség és az általa okozott szív- és érrendszeri betegségek előfordulása évente 5-10%-al nő a világon. Egyes felmérések szerint Magyarországon közel egymillió ember szenved vesebetegségben, és ezek egy része – nagyságrendileg tízezer ember – már olyan mértékben, hogy dialízisre szorul. Ezért az egészségügy szempontjából fontos a művesegépek továbbfejlesztése. Egy jó minőségű dialízis készülék kialakítása sok fontos részfeladat megoldását igényli, ezek közül az egyik legalapvetőbb a dializáló oldat megfelelő áramoltatása, és az oldat paramétereinek szinten tartása. A kibővült követelmények következményeként a dialízis során az oldat áramlási sebességének beállítandó tartománya 300-800 ml/min-ről szélesebbre, 100-800 ml/min-re változott.

Diplomatervem egy krónikus hemodialízis gép dialízis oldat előállításáért felelős szoftverrészletének továbbfejlesztése volt, annak érdekében, hogy a gép alkalmas legyen a kibővült követelmények teljesítésére. A fejlesztéshez a napjainkban egyre inkább terjedőben lévő Model-Based Design technológiát használtam. Az 1. fejezetben röviden ismertetem a krónikus vesebetegség okait és a dialízis gépek működésének alapelveit, továbbá vázlatosan bemutatásra kerülnek a dializáló oldat előállításának körülményei is. A 2. fejezetben rövid áttekintés olvasható a szabályozástechnikai alapfogalmakról és a felhasznált szabályozótípusokról. A fejlesztőkörnyezet megválasztásakor felmerült kérdések és a fejlesztés menetének bemutatása is ebben a részben található. A diplomaterv további fejezeteiben a konkrét gyakorlati problémák bemutatása és megvalósítása olvasható. A 4. fejezetben a dialízis gépben használt ún. balansz kamrák vezérlését működtető, illetve az oldat áramlási sebességét szabályozó szoftverkomponenst mutatom be, amely egy csapatmunka eredményeként készült el. A következő fejezetben az általam fejlesztett, az oldat összetételét szabályozó rendszert mutatom be, amelynek feladata a dialízis során használt koncentrátumok megfelelő mértékű adagolása a vízhez. A gyakorlati munkát leíró fejezetek végén értékelem az elért eredményeket és összevetem a követelményekkel. Végezetül a 6. fejezetben röviden összegzem a diplomamunkám kidolgozása során elért eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.