Humán erőforrás webes technológiákra épülő vizualizációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban az óriásvállalatok korát éljük. Olyan cégek határozzák meg világ a gazdasági életet, amelyek sok esetben emberek százezrei számára biztosítanak munkahelyet Földünk különböző pontjain. Ahhoz, hogy kézben tarthatóak legyenek az olyan vállalatirányítási kérdések, mint például az erőforrások átcsoportosítása, és elérhető legyen az alkalmazottak tudásbázisa, speciális eszközökre van szükség. A versenyképesség kulcskérdése az információ. „Data is the new oil.” – Clive Humby Nem elég rendelkeznie egy cégnek a szükséges szakmai tudással, ki is kell tudni aknáznia azt.

Szakdolgozatomban a fenti problémák megoldására tervezek, majd hozok létre egy adatvizualizációs eszközt és a hozzá tartozó információszolgáltató komponenst. A vállalatirányítási és humán-erőforrás kérdésekhez kapcsolódó adatok tárolása átnyúlik a NoSQL adatbázisok és a gráf alapú adatbázis-kezelők világába, ezért dolgozatomat a rövid bevezetést követően ezzel a témával kezdem.

A második fejezetben az adatvizualizációt mint az információt leghatékonyabban befogadhatóvá és értelmezhetővé tévő tudományt ismertetem. Éppúgy kitérek a megjelenítés sajátosságaira, mint annak előnyeire, illetve hátrányaira.

A negyedik és ötödik fejezetben a konkrét adattároló és szolgáltató komponens, valamint a vizualizációs eszköz tervezési és megvalósítási kérdéseit veszem górcső alá, bemutatva a kapcsolódó technológiákat, lehetőségeket. A szerver-oldali komponens esetén kiválasztom Neo4j adatbázis-kezelőt és a Java nyelvet, mint technológiákat. Míg a kliens oldali eszköz esetén a választásom a HTML5 Canvas és a WebGL technológiákra esik a Three.js keretrendszer felhasználásával. Ezt követően mind a szerver oldali adatszolgáltató komponenst, mind a vizualizációs eszközt elkészítem és tesztelem.

A szakdolgozat zárásaként kitekintek a lehetséges fejlesztési irányokra, és összefoglalom az elért eredményeket.

Az elkészült adatszolgáltató és vizualizációs komponens megoldást nyújt az említett problémákra. Segítségével áttekinthetővé és hatékonyan menedzselhetővé válik a vállalat irányítása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.