IPv6 képes GGSN rendszer DHCPv6 funkciókkal való kiegészítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A mai Internetközpontú világban az IPv4 címek gyorsuló ütemben történő fogyása komoly gondokat okozhat a jövőre nézve. Ezt a folyamatot az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő mobilinternet használat még jobban elősegíti. A cím-elfogyási problémát az IPv6-ra való átállás hivatott megoldani, mely nagyságrendekkel nagyobb címkapacitással rendelkezik, mint az IPv4. A két protokoll viszont nem kompatibilis egymással, az átállás hosszú időt és körültekintést igényel. Az IPv6 bevezetésére elsősorban az IPv4 címek közeljövőbeli elfogyása miatt van szükség, de számos olyan új funkcióval is rendelkezik, melyre az elmúlt évek során egyre nagyobb lett az igény. Szakdolgozatom témájának középpontjában, ezen új protokoll áll, feladatom egy IPv6 támogatással rendelkező mobil távközlési berendezésnek új funkciókkal való ellátása.

Annak érdekében, hogy kellő felkészültséggel álljak neki a feladatnak, áttanulmányoztam a témával kapcsolatos elméleti hátteret, és erről alapos áttekintést készítettem. Először a mobil távközlés technológiáit mutatom be, kiemelve az aktuális, a fejlesztésemhez is használt technológiát, melynek architektúrája a fejezet végén kerül részletesebb ismertetésre. Ezután az All-IP szemlélet keretén belül szó lesz a mobil távközlés orientálódásáról az IP alapú megoldások felé, valamint a jövőben az ennek tekintetbe vételével tervezett műszaki megoldásokról is. A fejezet végén bemutatásra kerül az IPv6 protokoll, és annak újdonságai.

A gyakorlati megvalósításról szóló részt a mobil távközlésben használt címszerzési lehetőségek ismertetésével és ennek gyakorlatban elvégzett vizsgálatával kezdtem. Ezt követi a munka során használt tesztrendszer, és a fejlesztés lépésenkénti, részletes bemutatása. Célom az volt, hogy megteremtsem a lehetőséget arra, hogy a tesztrendszer hálózatára csatlakozott eszközök, automatikusan, DHCPv6 protokoll segítségével is tudjanak IPv6 címet szerezni. Ennek megvalósításához kiszolgáló oldali, üzenetkezelésen alapuló eljárásokat készítettem.

Az IPv6 protokoll még nincs teljesen kiforrott állapotban, fejlesztése mind a mai napig kiemelt figyelmet élvez. A választásom azért esett erre a témára, hogy betekintést nyerjek ezen fejlesztés alatt álló világba, továbbá, hogy egy kutatási területen helyet foglaló, ugyanakkor globális jelentőségű, mindenkit érintő témával foglalkozhassak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.