Ibanez WH10 wah-wah effekt modellezése iOS környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bank Balázs Lajos
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A technika fejlődésével egyre inkább megjelenik az igény a zenei iparban, hogy a hagyo- mányos analóg effektezés helyett digitálisan oldjuk meg a felmerülő feladatokat, az analóg minőségből mit sem veszítve. Ennek oka, hogy az analóg eszközök jó minőségben csak nagyon drágán kaphatóak, esetenként igen nagy kivitelezésben. Ezzel szemben a digitális eszközök egy számítógépen futnak, viszonylag olcsóbbak, és általában több lehetőséget is nyújtanak, mint az analóg megfelelőik. Jobban kiépített paraméterkezelésükkel akár az analóg effektekkel lehetetlen, időalapú paraméterezési feladatok is megoldhatóak.

Jelen dolgozat során bemutatásra kerül egy analóg effekt digitalizálása részletekbe menő alapossággal, majd az elkészült digitális modellt iOS eszközön valósítjuk meg. Megismer- kedünk az áramkör felépítésével, annak funkcióival és működésével. Az analóg rendszert áttranszformáljuk digitálissá, majd az iOS eszköz adta lehetőségeket kihasználva beprog- ramozzuk, és teszteljük az elkészült effektet. A munka során MATLAB segítségével oldjuk meg a számítási és tervezési feladatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.