Inline programozóállomás vezérlésének automatizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bank Balázs Lajos
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A felületszerelt gyártástechnológiát (SMT) széles körben alkalmazzák, mert számos előnye van a furatszerelt technológiával (THT) szemben. Az alkatrészek mérete jóval kisebb a furatszerelt alkatrészeknél, és a kivezetések elmaradásával a villamos paramé-terek is javulnak. További előny, hogy az alkatrészek tokozása szabványosított, így egy-szerűsödik a tárolás és az adagolás. Ezzel a technológiával a gyártási folyamatok auto-matizálhatók, és így olcsóbbá válnak.

A MES – Manufacturing Execution System – termelési folyamatokat felügyelő számí-tógépes rendszer, melynek lényege a termékek életciklusának követése, és a rajtuk vég-zett gyártási és megmunkálási folyamatok pontos dokumentálása. A MES elősegíti, hogy lehetőség szerint a gyártás minden egyes pontjában áttérhessünk a kézi adatbevi-telről az automatizált módszerekre.

Szakdolgozatom célkitűzése az SMT sorokon található inline programozó (RoadRunner) átállási, és alkatrész ellenőrzési folyamatainak fejlesztése volt a SMED módszer támogatásával. A SMED módszer lényege, hogy minimálisra csökkentse a belső átállás folyamatait. Belső átállásnak nevezzük az átállás azon részeit, melyeket csak akkor lehet elvégezni, ha a gépet megállítjuk.

Az elkészített alkalmazás képes figyelemmel kísérni, hogy éppen milyen termék gyártá-sának kell a soron következnie. Ennek megfelelően tudja a RoadRunner munkamenetét leállítani, törölni, módosítani és elindítani. Az alkalmazás képes továbbá a gyártott ter-mék MES rendszerbeli tesztelési adatainak megtekintésére, és a programozott alkatrész tartalmának ellenőrzésére egy referencia fájl alapján.

A végeredményként kialakult szoftver hozzájárul az emberi mulasztásból fakadó hibák minimalizálásához, és támogatja a termékek közötti gyors átállás megvalósulását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.