Intelligens kamera komponenseinek fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Orosz György
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomatervem az EDICAM (Event Detection Intelligent Camera) néven ismert intelligens kamera rendszer fejlesztésébe nyújt betekintést. A dolgozatban a két FPGA-n megvalósított firmware tervezése és implementálása kerül bemutatásra.

Az EDICAM rendszer hardver komponense egy kamerafejből és egy fejlesztői kártyából épül fel. Ezen egységek már a fejlesztés első fázisában rendelkezésre álltak. A diplomaterv első fejezete ezeket a komponenseket mutatja be az újrafelhasznált, külső fejlesztők által biztosított FPGA-modulokkal kiegészítve. Az újrafelhasznált modulok a firmware-hez kapcsolódó alacsony szintű interfészek kezelését látják el. A felhasznált komponenseken túl az FPGA-tevezéskor alkalmazott speciális időzítési megfontolások is a dolgozat elején kerülnek bemutatásra.

A firmware-fejlesztés alapjául az EDICAM rendszer magasszintű specifikációja szolgált. A dolgozat második része a specifikáció bizonyos részeit mutatja be az expozícióval és a képkiolvasással kapcsolatos megfontolásokra fókuszálva.

A specifikáció bemutatását követően a rendszertervezéssel kapcsolatos részleteket mutatja be a dolgozat. Ez a rész röviden ismerteti a firmware két komponensének architektúráját, valamint az almodulok működését és a főbb interfészeket. Az általam tervezett almodulok a következő részben részletesebben is bemutatásra kerülnek.

A diplomaterv mérési eredmények ismertetésével zárul. A teszt két expozíció és egy képkiolvasás végrehajtásán keresztül bemutatja és összefoglalja az EDICAM rendszer működését.

Összefoglalásként elmondható, hogy a kezdeti célokat maradéktalanul sikerült teljesíteni, ugyanis a diplomatervben bemutatott implementáció megfelel a magasszintű EDICAM specifikációnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.