Intelligens, moduláris lakásautomatizálási rendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Szabó Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az elektronikai eszközök folytonos fejlődésével párhuzamosan mindennapjainkban is megjelentek az intelligens, autonóm működésre képes mikroprocesszoros rendszerek. Az „Internet Of Things” fejlesztési trendeknek köszönhetően egyre több olyan cég jelenik meg a piacon, mely a lakás- és épületautomatizálásra fókuszál. Habár minden technológia adott már egy sokrétű és könnyen használható rendszer kialakításához, mely valóban a felhasználók kényelmét és otthonaink hatékony működtetését szolgálja, igazán átütő sikerű rendszert még egyetlen vállalatnak sem sikerült kialakítania. Ennek oka elsősorban a feladat összetettségében és a rendszerszintű tervezés nehézségében keresendő.

A szakdolgozat célja a kapcsolódó problémakör vizsgálata. Dolgozatomban a lakásautomatizálási rendszerrekkel szemben támasztott általános követelmények vizsgálata után kidolgozom egy olyan moduláris rendszer architektúráját, mely egy rugalmasan bővíthető, a változó felhasználói igényekhez könnyen illeszthető automatizálási rendszer kialakítását teszi lehetővé.

Egy elosztott rendszer kialakítása során kulcsfontosságú az eszközök közötti kommunikáció körültekintő megtervervezését. A különböző lehetőségek gyakorlatban történő vizsgálatának elősegítése érdekében elkészítettem a kidolgozott rendszer gerincét alkotó kommunikációs átjáró modult. A hardver tervezés lényeges lépései mellett az eszközt működtető beágyazott szoftverrendszer kialakításának részleteire, illetve az eszközök közötti kommunikációs protokoll tervezésének fő szempontjaira is kitér a dolgozat. A firmware elsősorban az ingyenesen elérhető FreeRTOS operációs rendszerre, a LwIP TCP/IP stackre és StemWin grafikus könyvtárra épül, mindvégig törekedve a moduláris kialakításra. A kialakított eszközhöz elkészítésre került egy Windows operációs rendszer alatt futtatható grafikus felületű konfiguráló és monitorozó program is, mely a .NET és WinForms technológiákra építve, C# nyelven került kialakításra.

A dolgozat végén röviden kitérek egy egyszerű tesztrendszer kialakításának részleteire is, mely környezet lehetőséget nyújt a megtervezett rendszer és a megvalósított hardveregység működésének kipróbálására, vizsgálatára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.