Interaktív modellépítés

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataricza András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modellvezérelt tervezés (model driven design, MDD) egyre nagyobb szerepet kap a tervezési módszertanokban, azonban a szükséges kezdeti modell felépítése továbbra is megoldatlan feladat. A diplomatervem célja egy olyan folyamat megtervezése, ami folyamatos finomítások alkalmazásával a kezdeti informális specifikációból segít egy precíz, kezdeti modellt felépíteni.

A minőségi szoftver elkészítéséhez nélkülözhetetlen a precíz, teljes és egyértelmű specifikáció, hiszen ennek hiánya hibát okoz a további tervezési és fejlesztési fázisokban.

A specifikációtervezés során az elsődleges probléma a hatékony kommunikáció megvalósulásának hiánya a tárgyterületi szakértő, aki a saját szakterületén járatos, és a szoftvertervező között, aki a tárgyterületi tudást ülteti át olyan speciális formátumba, amely a kezdeti modell felépítéséhez szükséges.

A közös nyelv hiánya egy olyan kommunikációs szakadékot eredményez, ami hátráltatja a hatékony tervezési folyamatot, hiszen a felhasználók jellemzően nem képesek pontosan definiálni a szoftverrel szemben támasztott funkcionális és nem-funkcionális követelményeket, annak ellenére, hogy a saját szakterületüket behatóan ismerik.

A diplomaterv a kommunikációs rés áthidalását tűzte ki célul, azaz egy olyan munkafolyamatot mutat be, aminek a segítségével a megrendelő egyszerűen megértheti, és a modell finomításával fokozatosan javíthatja a kezdeti specifikációt. A megtervezett folyamat alkalmazásával egyre pontosabb és precízebb modell keletkezik, ami egyaránt támogatja a szakértői és automatizált ellenőrzést is. A megtervezett specifikáció konzisztens, teljes, és a megrendelő által elfogadott követelményeket tartalmazza, ezáltal biztos alapot ad a fejlesztők kezébe az alkalmazás megvalósításához.

A diplomaterv bemutatja a már létező specifikációtervezési módszereket és fejlesztési módszertanokat, valamint az MDD során alkalmazható informális, fél-formális és formális modelleket. Áttekinti a gondolattérkép, fogalomtérkép és ontológia sajátosságait, alkalmazási módjait, valamint az ellenőrizési lehetőségeit.

A diplomatervben a specifikációtervezés mint információfúziós folyamat jelenik meg, ami egybefésüli a tervezés elején már ismert, és a tervezés közben felderített tacit tudást az általános követelményekkel (például szabványok). A bemutatott megközelítés támogatja a hatékony megfeleltetést az informális, és az ismert formális modellek között.

A diplomaterv végén egy áttekintő összefoglalás található a verifikációs és validációs technológiákról, valamint a kezdeti folyamat elkészítése során szerzett tapasztalatokról, fejlesztési javaslatokról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.