Járművezetők élettani paramétereit monitorozó szoftver implementálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Levente
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A korszerű közúti forgalom biztonsága és hatásfoka a műszaki és technikai környezeten felül nagymértékben függ az emberi tényezőktől, mint például a vezető jellemzői, egészségi állapota, hangulata és személyiségjegyei, fáradtsága, figyelmetlensége, döntési képessége, szórakozottsága és veszélyészlelési képessége.

A BME-IIT Orvosinformatikai laboratóriuma több éve foglalkozik a járművezető oldaláról tekintett, a biztonságos vezetést célzó monitorozó és értékelő algoritmusok fejlesztésével. Jelen dolgozat célja a félév során – a tanszék kutató munkájába bekapcsolódva – fejlesztett monitorozó alkalmazás specifikációs, tervezési és implementációs lépéseinek ismertetése.

Az alkalmazás elsődleges feladata a tanszéken korábban készített Blue ECG IIT EKG készülék által mért EKG görbék megjelenítése, archiválása és feldolgozása. A feldolgozással nyert élettani paraméterek alapján az alkalmazás képes a járművezető stressz és fáradtsági állapotára is következtetni.

Első lépésben a beolvasott jelek szűrése és az EKG csatornák jeleinek szétválasztása történik meg. A szűrt jelekből aztán – egy az amplitúdó és mintaillesztéses technikát ötvöző – módszerrel megkeressük a QRS komplexeket. Ezek ismeretében már számolható a pillanatnyi szívperiódus és képezhető a frekvencia analízis alapját jelentő DES, mely a szomszédos R csúcsok közötti távolságokat ábrázolja az idő függvényében. A fáradsági fokot a frekvenciaanalízissel kapott teljesítményspektrum alacsony és magas frekvenciás komponenseinek aránya alapján határozzuk meg. A döntéshez használt eljárás helyességét megfelelő mennyiségű méréssel támasztottuk alá.

Az alkalmazás egy kis méretű, hordozható adatbázisban rögzíti a járművezetők adatait, minden egyes méréshez automatikusan generálva a kiválasztott pácienshez a megfelelő bejegyzéseket.

Összességében elmondható, hogy a félév során sikerült egy olyan – az előzetes specifikációknak megfelelő – alkalmazást implementálni, amely elfogadható közelítést ad a járművezetők aktuális stressz és fáradtsági állapotára, ezzel figyelmeztetve őket, ha esetleg már nem lennének alkalmasak a közúti közlekedés folytatására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.