Jelenlegi, hazai tesztelési gyakorlat és viszonya a nemzetközi (ISTQB) elvárásokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dolgozatom célja megismertetni hazai szoftveres cégek tesztelési eljárásait és összehasonlítani őket a nemzetközi elvárásokkal, melyeket a Nemzetközi Szoftvertesztelői Tanács (International Software Testing and Qualifications Board, ISTQB) fogalmazott meg. Az Olvasó megismerkedhet az ISTQB szoftvertesztelő képzés alapjaival és moduljaival, valamit a „Test Maturity Model integration” felépítésével és szintjeivel. Ezután két hazai cég folyamatait ismerjük meg; egyik szoftverfejlesztéssel, másik pedig szoftverteszteléssel foglalkozik. Először a fejlesztés, dokumentálás és az ezekhez szorosan kapcsolódó tesztelési folyamatok kerülnek ismertetésre és összevetésre a megismert, nemzetközi képzések elveivel, majd a tesztelő cég tesztelési eljárásaival, eszközeivel történik meg ugyanez. A bemutatás után a tesztelő céget folyamatai alapján besorolom a TMMi megfelelő szintjére, majd a fejlődési lehetőségeket számba véve az automatizálás és profilozás alkalmazásának előnyeit és hátrányait ismertetem. Végül, de nem utolsó sorban egy általam fejlesztett, tesztelést segítő szoftver specifikációját, felépítését és működését mutatom be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.