Ka/Q sávú műholdas hullámterjedési vizsgálatok

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csurgai-Horváth László
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosság Tanszéke 2014.02.01-jén csatlakozott az Alphasat TDP#5 tudományos kísérlethez. A kutatás a műhold-földi jelterjedési csatornák vizsgálatára irányul speciális frekvenciasávokban, melyek fontos szerepet játszhatnak a jövő nagysebességű, szélessávú kommunikációjában. Dolgozatomban ezen kutatás hátteréről, részleteiről, mérési adatainak feldolgozásáról írok.

A szükséges elméleti ismeretek elsajátítása után link budget számítással folytattam a munkám. Ennél a résznél összehasonlítottam az elméleti, illetve a mért adatok alapján meghatározott fading tartalékot. A kettő különbségét számításba véve meghatároztam a tanszéki vevőkre vonatkozó C/N minimális értékét. Továbbá vizsgáltam a fading tartalék bizonyos paraméterektől való függését is.

Később a vételi idősorokból napi, heti, havi bontású ábrákat állítottam elő Matlab segítségével. Készültek jelteljesítményt, csillapítást, esőintenzitást ábrázoló grafikonok, melyek segítségével könnyebbé vált a kapcsolat bizonyos szempontok szerinti vizsgálata.

A félév második felében az ITU ajánlásainak megfelelően készítettem az esőzés intenzitásából kiszámolt és a mért csillapításokat összehasonlító ábrákat. Ezen ábrákon az ITU modell alapján, esőintenzitásból számolt csillapítási értékek jól közelítették a mért csillapítást.

Utolsó feladatom a jelteljesítményből, illetve az esőintenzitásból számolt csillapítások statisztikán alapuló összehasonlítása volt. Az eloszlásfüggvényeket elemezve, az egyes csillapítási szintekhez tartozó valószínűségek között nagyságrendbeli eltérés adódott. Azonban ez a nagymértékű eltérés is hordoz magában információt. Valószínűsíthető, hogy ez a jelentős differencia a meteorológiai állomás pontatlan méréseiből adódik. Így belátható, hogy az esőintenzitásból számolt csillapítások nem reprezentálják pontosan a mérésből származó értékeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.