Kakukkfészek-keresés

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Gábor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Számos mérnöki probléma visszavezethető optimalizálási feladatra, azonban a keletkező célfüggvények gyakran számos lokális optimummal rendelkeznek, így a hagyományos gradiens-alapú minimumkereső eljárások nem alkalmazhatók. Az utóbbi években több olyan módszer is elterjedt, mely természeti jelenségekre alapozva keres megoldást az ilyen problémákra. Ezek közé tartozik a genetikus algoritmusokon és a rajintelligencia-módszereken kívül a kakukkfészek-keresés is.

A dolgozat bemutatja a több lokális minimummal rendelkező függvények optimumkeresésére megoldást kínáló módosított kakukkfészek-keresési algoritmust, illetve annak MATLAB-környezetben történt implementációját. Az algoritmus hatékonyságát az irodalomból ismert tesztfüggvényeken igazolja, majd ugyanezen tesztfüggvények segítségével összehasonlítást tesz a kakukkfészek-keresés és a genetikus algoritmuson alapuló optimalizálás között. A vizsgálat két módszer hatékonyságát a futási időkön és azok populációnagyságtól való függésén is összeméri.

A dolgozat harmadik része egy nagyvárosi forgalomirányítási problémát ír le és old meg a kakukkfészek-keresés használatával. Ennek során az úthálózat kereszteződéseiben lévő forgalomirányító jelzőlámpák ciklusideje kerül optimalizálásra az algoritmussal úgy, hogy az úthálózat áteresztőképessége a lehető legnagyobb legyen.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.