Képek annotálása intelligens képfeldolgozással

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban a digitális adatok, illetve adatbázisok mérete nagy léptékű, folyamatos növekedésen megy keresztül. Ennek alapvető részét képezik a digitális képek, melyeket a digitális fotózásnak és a fotómegosztásnak köszönhetően egyre több felhasználó napi szinten készít, illetve használ. Az így felhalmozódott képhalmaz jelentős részét a természetben készült ún. természetfotók alkotják, melynek feldolgozása és rendszerezése nem egyszerű, és nem megoldott probléma.

Feladatom megvalósítása során egy olyan rendszert terveztem és fejlesztettem, amelynek célja a természetfotók feldolgozása. Ennek segítségével adott területen készült fotók alapján a terület növény- és állatvilága, illetve annak változása nyomon követhetővé válik a felhasználók által készített képek segítségével anélkül, hogy a szakemberek jelen lennének a képek készítésénél. Ez úgy valósulhat meg, hogy a felhasználó természetfotókat készít, amik majd a rendszer bemenetére kerülnek. Az így kapott képhalmazt a szoftver első lépésben szegmentálja, tehát elkülöníti a rajta található objektumokat a háttértől. Minden így kapott előfeldolgozott képet ún. jellemző vektorral reprezentál, amelyeket jellemző kinyerési technikák segítségével állít elő. A vektorokat klaszterezési eljárással klaszterekbe sorolja, amivel az azonos tartalmú, hasonló képek csoportosítása, és így azok annotálása valósul meg. Ennek eredménye, hogy az azonos objektumokról készült fotók azonos csoportokba kerülnek, így azok rendszerezése, és változásaiknak követése könnyebbé, automatizálhatóvá válik.

Dolgozatomban bemutatom az általam tervezett és megvalósított rendszert, kitérve az egyes alrendszerekre és a részletesebb matematikai háttérre. Ismertetem az objektumok lokalizációjának, felismerésének, szegmentálásának lépéseit, a különböző jellemző kinyerési technikákat és az előállított vektorokon alkalmazott klaszterezési eljárást.

A dolgozat utolsó részében részletes kiértékelést adok az elkészített rendszer működését illetően. Ennek során kitérek a különböző paraméterezési lehetőségekre, megvizsgálom, hogy milyen körülmények között, milyen paraméterezéssel érhető el a legjobb eredmény.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.