Keresés videó tartalmakban és összegző klip generálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban az internetet elárasztják a multimédiás tartalmak, amelyek közül az egyik legjellemzőbb a videó. Nemcsak az online világban, hanem a felhasználók készülékein is nagy számban megtalálhatók. Ezek rendszerezése és könnyű áttekintése igen nagy probléma. Erre egy megoldás az összegző klip generálása, amely célja az eredeti videó bemutatása, lényegének, tartalmának összefoglalása.

A dolgozatban egy olyan eljárás kerül bemutatásra, ami a videó-tartalmak minden háttér- információ nélküli elemzésére és feldolgozására képes, abból a célból, hogy egy rövidebb, összefoglaló klip generálását tegye lehetővé emberi beavatkozás nélkül. Ezt úgy éri el, hogy a hasonló, jellemző részekből válogat, majd ezeket illeszti össze egy új videóként.

A megvalósítás első lépése a videó szegmentálása, erre egy egyszerű küszöbértékes implementációt valósítottam meg a szakirodalomban olvasottak alapján. Ezt követi a részek elemzése, ahol HSV hisztogramot számítottam és jellemző pontok kinyerését végeztem a SURF algoritmus segítségével. Ezután klaszterezést hajtottam végre, hogy a hasonló felvételeket csoportokba rendezzem. Minden csoportból egy-egy klip került kiválasztásra, amiket az összegző klip generálása során összeillesztek.

Az implementáció során nagy segítségemre volt az openCV keretrendszer, amelynek a python nyelvre írt változatát használtam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.