Keretrendszer SIM alapú alkalmazásfejlesztéshez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Forstner Bertalan
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A mobilszolgáltatóknál napjainkban működő, javarészt heterogén komponensekből álló rendszerében a SIM kártyákba épített logika egy szabványos, homogén pontot képviselhet. Kutatómunkám a Nokia Siemens Networks Hungary Kft. (NSN) és a BME közt folyó ipari projekt részeként körüljárja a SIM kártyákban rejlő lehetőségeket és korlátokat. Diplomamunkám során önállóan fedeztem fel a SIM kártyák egy ma működő szabványos programozási felületét, a SIM Application Toolkitet, annak funkcióit és elérhetőségét különböző telefontípusokon.

Betekintést nyertem a SIM kártyákon végezhető távoli fájlkezelés- illetve távoli alkalmazástelepítési módszerek megvalósíthatóságába, a SIM alkalmazások és egy külső szerver közti kommunikáció lehetőségeibe, és ezen megoldásokat implementáltam egy szerveroldali keretrendszerbe. Létrehoztam egy kliensoldali keretrendszert is, amely nagyban megkönnyíti Java Card nyelvben íródott SIM Toolkit alapú alkalmazások fejlesztését GPRS/SMS alapú kommunikáció, naplózás és adatmegjelenítés/-bekérés terén. Tanulmányoztam továbbá a megoldhatóságát a kliens-oldali alkalmazások közti kommunikációnak is.

Megvizsgáltam a SIM kártyákból kinyerhető cellainformációk alapján végezhető pozíció meghatározási lehetőségeket, és ezeket több, különböző helyszíni adottságokkal rendelkező pontokban történt élő mérésekkel is ellenőriztem. Elkészítettem egy kiterjesztést az előző bekezdésben említett SIM szerveroldali keretrendszerhez, amely SIM alapú sebességmérést tesz lehetővé adminisztrátor által kijelölt mérési pontokban. Implementáltam a kiterjesztéshez két kliensoldali SIM alkalmazást: egy mérési minták gyűjtésére alkalmas, illetve egy, a telefon adottságokhoz alkalmazkodni képes, mintákból adott helyszínpozíciót felismerő, és a szerver oldal felé jelentő alkalmazást.

Végezetül megvizsgáltam különböző telefontípusoknál fellépő korlátozásokból, illetve egyéb működési eltérésekből keletkező potenciális problémákat, megoldásokat kerestem és javasoltam ezekre. A diplomaterv során a feladatkiírás összes pontját teljesítettem, és az elkészült rendszer eredményességét bizonyítja, hogy a továbbiakban az NSN egy nagyobb szabású projektjébe való integrálása is tervbe van véve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.