Kísérleti móduselemzés szimulációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fiala Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A körülöttünk lévő világ tele van csatolt mechanikai rezgőrendszerekkel, gondoljunk csak az épített tereptárgyakra, gépészeti alkotásokra, a hangszerekre vagy akár a mindennapi használati tárgyainkra. Viselkedésük leírása, tanulmányozása, mérése tehát az egyik legjelentősebb mérnöki feladatnak tekinthető. Éppen ezért rengeteg modellezési, számítási, mérési és jelfeldolgozási módszert dolgoztak ki a rezgések fontos jellemzőinek meghatározására. A téma összefoglaló neve a móduselemzés.

Dolgozatomban egy korszerű, időtartományban működő móduselemző algoritmus megvalósítása és tesztelése volt a cél. Az algoritmus egy rezgőrendszer mért impulzusválaszaiból határozza meg a modális paramétereket. Ezt Matlabban implementáltam, majd a tesztelésére különböző modelleket hoztam létre, először egy általános koncentrált paraméteres tömeg-rugó-csillapítás modellt, majd elosztott paraméteres modellként egy ideális, homogén, befogott húrmodellt. A megalkotott modellek alapján különböző tesztesetek impulzusválaszait határoztam meg, majd analitikus úton kiszámítottam a modális paramétereket. Ezután az impulzusválaszokkal mint bemenő adatokkal teszteltem az algoritmust, és az összes tesztesetre összevetettem az algoritmus által meghatározott modális paramétereket az analitikusan meghatározottakkal, majd figyelmet fordítottam az algoritmus zajtűrésének vizsgálatára is, melyet az impulzusválaszokhoz megfelelően hozzáadott fehérzajjal valósítottam meg, különböző jel-zaj viszonyok vizsgálatával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.