Kód alapú tesztgeneráló eszközök képességeinek kiértékelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Micskei Zoltán Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szoftverellenőrzés egyik legelterjedtebb módja a tesztelés. Az alapos tesztelés azonban erőforrás-igényes tevékenység, ezért kiemelten fontos kutatási és ipari feladat a tesztelés különböző fázisainak az automatizálása. Ez jelentheti a tesztek automatikus végrehajtását - ami ma már széles körben elterjedt - de akár a tesztesetek vagy tesztbemenetek generálását is.

Több olyan módszer is létezik, amely tesztbemeneteket választ ki a tesztelendő programkód felhasználásával, ezeket kód alapú tesztbemenet-generaló eszközöknek nevezzük. Ezekhez a módszerekhez több, főleg prototípus eszköz készült az utóbbi években, amelyeknek az ipari felhasználásával is többen próbálkoztak már. A tapasztalatok alapján azonban a rendelkezésre álló eszközök jelentősen eltérnek egymástól mind tudásukban, mind kiforrottságukban.

A kód alapú tesztbemenet-generáló eszközök további elterjedéséhez szükséges azok tudásának pontos felmérése és kiértékelése. Erre mód egy olyan kódbázis összeállítása, amely a gyakorlatban is fontos programelemeket tartalmazza, majd ezek segítségével lehetséges az eszközök vizsgálata és azok képességeinek összehasonlítása.

A diplomamunkámban egy általam fejlesztett keretrendszert mutatok be, amely támogatja hasonló kódbázisok létrehozását, képes öt tesztbemenet-generáló eszközzel ezekhez tesztgenerálást futtatni, illetve automatizált kiértékelést is tud végezni. A dolgozatomban emellett ismertetem az aktuális kiértékelési eredményeket is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.