Kommunikációs rendszer állandóan online mobil szolgáltatások számára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az utóbbi években a felhasználó által telepített alkalmazások futtatására is alkalmas okostelefonok eladásainak száma, és ezek a használatban lévő mobil eszközökből való részesedése folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Emellett a 3. és 4. generációs mobil rendszerek elterjedésével és fejlődésével a felhasználók egyre szélesebb köre veszi igénybe azokat a hagyományos telekommunikációs szolgáltatások mellett különböző IP alapú szolgáltatásokon keresztül. A fenti két tényező együttesen teret nyitott olyan új, IP alapú szolgáltatások megjelenésének, amelyek képesek kihasználni a felhasználó állandó online jelenléte által adott lehetőségeket.

Az ilyen állandóan online szolgáltatások hatékony implementációja ugyanakkor a mobil eszközök számára erősen korlátosan rendelkezésre álló erőforrások, illetve az igénybevehető hálózati infrastruktúra sokszínűsége és korlátai miatt nem egyszerű feladat. Dolgozatomban a fenti szolgáltatások megvalósítása kapcsán felmerülő problémák, és a lehetséges megoldási lehetőségek vizsgálatát követően egy olyan rendszer tervezésének és implementációjának menetét mutatom be, amely alkalmas SIP (Session Initiation Protocol) alapú szolgáltatások és webszolgáltatások kommunikációjának biztosítására. A bemutatásra kerülő rendszer lehetővé teszi a mobil eszközökön futó kliensalkalmazások egyszerű megvalósítását, azok a már meglévő SIP, illetve webszolgáltatás infrastruktúrákba való egyszerű, azok változtatását nem igénylő integrációját, miközben a kliensek által folytatott hálózati kommunikációt olyan módon menedzseli, hogy azok a rendelkezésre álló erőforrásokkal a lehető legkíméletesebben bánjanak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.