Kompakt szabályozó (DDC) kifejlesztése a hőenergetikai piacra

OData támogatás
Konzulens:
Kardos Gergely
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomamunkám témáját egy külsős cég (Telekont Kft.) biztosította, akik arra kértek fel, hogy tervezzek meg és fejlesszek ki egy hőközponti automatizálásra alkalmas DDC (Direct Digital Controller) készüléket.

Dolgozatom első részeként szeretném röviden bemutatni a tervezett készülék elődjeit és az általuk elfoglalt piaci szegmenst, majd a tervezés alapjául szolgáló piackutatást. Ezek után a tervezés lépéseinek és a technológiai jelek mennyiségének és milyenségének megértése érdekébe felvázolok néhány tipikus gépészeti kapcsolást. A fejezet végén végül összegzem a tervezett készülékkel szemben felállított követelményeket és ismertetem az elképzelt rendszertervet.

A diplomám második nagy fejezetében bemutatom a rendszer technológiai processzorát, a fejlesztéséhez használt fejlesztő környezetet, a szoftver alapját biztosító beágyazott operációs rendszert, majd részletesebben kitérek a processzort működtető taszkokra, azon belül is hangsúlyosabban a technológiai jelek kezelésére és feldolgozására.

A diplomamunkám utolsó nagy fejezetében az eszköz központi processzor egységét (CPU: Central Processor Unit) fogom ismertetni és az azt működtető beágyazott operációs rendszert. A fejezet további részében bemutatásra kerülnek a CPU modul által elvégzendő feladatok, illetve részletesen kitérek a megvalósított programokra.

A záró fejezetben egy rövid összegzés található a technológiai és a központi processzor programjainak és függvényeinek kapcsolatáról, valamint a CGI alapú dinamikus web felületről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.