Komplex Tudásbázis rendszer fejlesztése Windows Phone 7-es vastagkliens támogatással

OData támogatás
Konzulens:
Kaszó Márk
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomamunkám során betekintést nyerhettem a .NET keretrendszer legújabb technológiáiba. Megismerkedtem az ASP.NET MVC fejlesztési metodikáival, továbbá módomban állt egy éles projekt keretein belül felhasználni a Sketchflow dizájn keretrendszert.

Feladatom egy belső intranetes portál elkészítése volt, melynek főfunkciója a vállalati tudás eltárolása elektronikus formában. A webalkalmazás által nyújtott szolgáltatásokat a felhasználók Windows Phone 7-es operációs rendszert futtató mobiltelefon segítségével is igénybe vehetik. A portál fejlesztése során implementálnom kellett további modulokat is, melyek növelték a webalkalmazásom funkcionalitásának tárházát. Ilyen például a szekció modul, mely az említett erőforrásokat kategóriákba, szekciókba rendezi, így egy átlátható struktúrát képez a felhasználók számára. A hír modul lehetővé teszi, hogy a rendszerben történt eseményekről a felhasználókat azonnal vagy megadható időn belül tájékoztathassam. A rendszer egyik alap funkcióját a jogosultság kezelési modul látja el, mely szabályozza az erőforrásokhoz történő hozzáférést jogosultsági szabályok alapján. Fontos tervezési szempont volt, hogy e szabályokat ne csak felhasználó szinten tudjam definiálni, hanem a felhasználók egy adott csoportjára is lehetőségem legyen alkalmazni. Ezzel a technikával csökkentettem a jogosultsági mechanizmus bonyolultságát. Ezt követően implementáltam a verzió modult, mely lehetővé teszi, hogy a definiált erőforrásokból több verziót tudjak kezelni, továbbá mindig az aktuális verziójú adatot legyek képes megjeleníteni. A fejlesztés utolsó fázisában készítettem el a cikk kezelés és a naplózás modult. A cikk kezelés magába foglalja az egyes cikkek felvételét, módosítását, törlését és gyors keresését, továbbá a cikkekhez tartozó kommentek és mellékletek menedzselését. A naplózás modul a rendszer összes eddig taglalt moduljával összefügg, hiszen segítségével, minden az alkalmazásban történt aktivitást (időpont, személy, tárgy) eltárolok adatbázis szinten.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.