Kooperatív járműkommunikációs eszközök és rendszerek teljesítményanalízise

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A világ ezekben az években kezd el részletesebben is foglalkozni a Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerekkel, azaz a C-ITS-szel. Ezeknek a rendszereknek az alapja az úton levő és az út menti infrastruktúra elemek kölcsönös és folyamatos kommunikációja. A fokozott érdeklődés oka a rohamosan fejlődő modern világ, azon belül is a nagy ütemben növekvő közlekedési eszközök száma, melynek következménye a balesetek és veszélyes szituációk számának a növekedése. Ezek a rendszerek a közlekedés biztonságának és hatékonyságának javítására hivatottak. A járművek közti kommunikáció a köztük lévő szabványos üzenetformátumokban küldött információcserén alapszik, melyet valós időben, rendkívül gyorsan és adott esetben nagy mennyiségben kell küldenie, illetve fogadnia az eszközöknek. Emiatt rendkívül fontos, hogy megismerjük az eszközök terhelhetőségét különböző szituációk esetén.

A dolgozat eleje röviden bemutatja a C-ITS felhasználhatóságát néhány rövid példán keresztül, majd részletesen taglalja a szabványosítás alatt álló architektúrát. Ebben a részben kitér az összes rétegre, azok felépítésére, működésére.

Az architektúra bemutatása után a rendszerben levő legfontosabb üzeneteket/csomagokat írja le a dolgozat, kitérve azok felépítésére és leglényegesebb funkcióira.

A következő részben a feladatban szereplő mérés célja, valamint oka kerül leírásra, majd a mérési rendszer felépítését mutatja be a szakdolgozat. A mérési eredmények megvizsgálása után levonásra került a konklúzió.

Végül egy rövid összefoglalóval zárul a dolgozat, melyben újból leírásra kerül a C-ITS célja, valamint a jövőről is egy rövid képet ad ebben a szekcióban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.