Magas szintű tesztspecifikációs nyelv PIL tesztekhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen dolgozat célja egy olcsó, könnyen megvalósítható PIL tesztelő egység egy részének létrehozása. Ehhez először leírom, hogy mit is jelent ez, mire használják, és hogy az ipar mely területén lehet hasznos. Felmérem az ehhez kapcsolódó igényeket, és tisztázom a projekt lépéseit. Ezek után részletezem azokat, kezdve a magas szintű nyelvtan tervezési lépéseivel. Itt alakítom ki a nyelvtan szintaktikáját, valamint a különböző speciális utasítások lehetővé tételére is sor kerül.

A nyelvtan kialakítása után a projekt egy igen jelentős részét kitevő, futtatható kód generálás leírása következik. Itt részletezem, hogy a létrehozott nyelven megírt programot hogyan lehet egy, a kontroller számára is értelmezhető, hexadecimális számsorrá alakítani. Ehhez szükséges egy utasításkészlet definiálása, valamint a konkrét fordító mechanizmus létrehozása.

Ahhoz, hogy ez ténylegesen futtatásra kerüljön a céleszközön, szükség van egy kommunikációs modulra is, amelynek segítségével a generált kód letölthető a kontrollerre. Az 5-ös fejezetben ennek leírásával foglalkozom.

Végezetül betekintést nyújtok a projekt azon részébe, amely megvalósítására idő hiányában nem került sor. Szót ejtek majd a bővítési-, valamint módosítási lehetőségekről, és végezetül összegzem az elvégzett feladatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.