Megbízható hozzáférési kommunikációs technológiák intelligens áramhálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Babarczi Péter
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Összefoglaló

A jelenleg működő elektromos elosztó hálózatok évtizedes technológiákra épülnek, ezért nem meglepő, hogy a gyorsan fejlődő világban ezek elavultnak számítanak. A lakosság energiaigénye folyamatosan nő, és egyre szigorúbb szabályozások születnek az elektromos áram minőségére vonatkozóan. Mint mindig, a szolgáltatók számára most is kulcsfontosságú kérdés a gazdaságosság. Ilyen körülmények között született meg az intelligens áramhálózat koncepciója. A jövő hálózata azáltal próbál választ adni a felmerült kérdésekre, hogy a saját állapotáról jelentősen pontosabb, részletesebb, időben nagyobb felbontású képet alkot, és ezen információhalmaz alapján a jelenleg lehetségesnél gyorsabban, automatikusan elvégzi a szükséges módosításokat. Ahhoz, hogy ezeket az információkat be tudjuk gyűjteni, olyan kapcsolatot kell teremteni a szolgáltató és a felhasználók között, ami szinte folyamatosan él, nagy megbízhatóságú, és megfelelően magas átviteli sebességgel rendelkezik. Az összeköttetés kialakítására számtalan megvalósítás kínálkozik, amelyek közül az egyik legérdekesebb a kognitív rádió. Ennek a működési elve azon a felismerésen alapul, hogy a vezeték nélküli kommunikáció számára fenntartott frekvenciatartomány kihasználtsága gyakran alacsony. Ezt úgy hasznosítja, hogy figyeli az átviteli közeget, és ha szabadnak érzékeli, akkor forgalmazni kezd.

Szakdolgozatom első felében áttekintem az intelligens áramhálózatok leglényegesebb tulajdonságait, különös figyelmet fordítva a felhasználók és a helyi központ közötti kommunikációra, valamint annak számszerűsített követelményeire; majd ismertetem a kognitív rádió képességeit. Az, hogy ez az átviteli technológia megfelel az intelligens áramhálózat által generált forgalom közvetítésére, nem bizonyított, ezért dolgozatom második felében megtervezek és implementálok egy szimulációt ennek demonstrálására. A szimuláció eredményének értékelése során megmutatom, hogy a megoldás felhasználható valós körülmények között.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.