Mérésadatgyűjtő Raspberry PI felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szeberényi Imre
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A 90-es évek közepén-végén PC-s környezetre fejlesztett mérésadatgyűjtő rendszerek egy része még ma is üzemel az iparban. Ezek olcsó, ugyanakkor megbízható eszközökkel történő kiváltásának egyik eszköze lehet pl. a Raspberry PI számítógép. Feladatom ehhez a problémához kapcsolódóan egy DOS környezetre fejlesztett mérésadatgyűjtő rendszer kommunikációs és felhasználói moduljainak Raspberry PI környezetben történő implementálása volt.

Munkám során megismertem az eredetileg C és x86 assembly nyelven íródott adatgyűjtő rendszert, valamint a rendszer által használt szabványos és nem szabványos kommunikációs protokollokat, amelyeket sikerrel implementáltam az új környezetben.

Dolgozatom második fejezetében bemutatom az eredeti rendszer főbb fejlesztési állomásait, moduljait és funkcióit.

A harmadik fejezetben röviden összefoglalom a Raspberry PI hardverének felépítését, technikai paramétereit, fejlesztési környezetét.

A negyedik fejezetben a MODBUS protokoll főbb jellemzőit, parancsait mutatom be, amelyeket az adatgyűjtő rendszer a hozzá soros vonalon kapcsolható PLC vezérlőkkel történő kommunikációra használ.

A dolgozat ötödik fejezete tárgyalja a megvalósítás lépéseit, a megoldandó problémák körét. Az eltérő hardver platform és szoftver környezet miatt számos ponton módosítani kellett az eredeti forráskódot. Részletesen bemutatásra kerül a kommunikációs modulok szerkezete, valamint az ütemező kialakítása is. Az ütemezés átalakítása az operációs rendszerek közötti eltérések miatt vált szükségessé. Az eredetileg DOS rendszer alá tervezett rendszer ugyanis egy nem preemptív ütemezővel rendelkezett. A dolgozat bemutatja ennek többszálú környezetbe történő átalakítását.

A dolgozatban javaslatot teszek egy korszerű webes felhasználói felület kialakítására is. Elképzelésem megvalósításához egy rugalmas fejlesztői környezetet, a Python Flask keretrendszert választottam, melynek segítségével bemutatom a javasolt felhasználói felület főbb elemeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.