Mérési adatok feldolgozásának és elemzésének támogatása rendszermodellből származtatott információkkal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A számítógépes rendszerek komponenseiből származó mérési adatok gyorsan és nagy mennyiségben termelődnek, emellett fontos információtartalmat is hordoznak magukban a rendszer állapotáról. Ezen okokból az ilyen típusú adat feldolgozása kiemelt fontos-sággal bír. A feldolgozást nagymértékben tudja segíteni a rendszer komponenseinek, illetve azok kapcsolatainak ismerete, azonban ezek elérése nem minden esetben lehet kellően gyors és informatív.

Megoldás lehet a rendszer modelljének, annak a fontosabb kapcsolatainak az eltárolása, melyet később visszakeresve gyors választ tudunk kapni a rendszerről feltett kérdéseink-re. Dolgozatomban erre a problémára keresek megoldást. Az általam készített rendszer kiterjed rendszermodellek egy lehetséges tárolási módszerének, az ontológiának a felépí-tésére, majd annak használatára, majd az ontológia összekötésére a komponensek által mért érékekeivel. Így a rendszerről feltett kérdésekre azok mért idősorait kapjuk válasz-ként.

A Dolgozatomban ismertetem egy ilyen rendszer elkészítésének folyamatát, melyet egy virtualizált infrastruktúra adataival mutatok be. Munkám kitér a rendszerből képzett modell eltárolására ontológiában, annak összekötése a rendszer tesztelése során kapott mérési adatokkal. Az általam készített rendszer az ontológia tárolására gráf alapú adat-bázist, az idősorok tárolására pedig idősoros adatbázist választottam a lehetőségek kiér-tékelése után. Ezek összekötése R nyelven történik, melynek statisztikai képességeit a dolgozatom második felében használom ki.

A dolgozatom végén az ontológiához intézett kérdések eredményéül visszakapott időso-rokat elemzem, felhasználva a kérdés során feltett és megtudott információt a rendszer-ről. Az elemzés során megállapításokat teszek a rendszerről, majd előrejelzést készítek, mely a mért rendszer jövőbeli viselkedését sejteti.

Az így elkészült rendszer könnyebbséget nyújt adatelemzőknek a rendszer elemzésekor. Segítségével könnyebben megtalálhatóak a szűk keresztmetszetek a rendszerben, vala-mint a rendszerben fennálló kapcsolatokat is ellenőrizni lehet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.