Mérőrendszer fejlesztése Balluff elmozdulásmérő szenzorok dinamikus méréséhez

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Viktor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szakdolgozatom témája egy hardver és szoftverelemekből álló mérőrendszer megtervezése és megvalósítása, amely alkalmas a Balluff által fejlesztett és gyártott lineáris elmozdulásmérő szenzorok dinamikus mérésére a különböző fejlesztési folyamatok során.

A rendszerrel végzett mérések lehetővé teszik az említett útadók kalibrálását és tesztelését.

Pontosabban megfogalmazva a rendszer az analóg vagy SSI interfésszel rendelkező magnetostriktív lineáris elmozdulásmérő-eszközök linearitási hibájának mérésére készült.

A dolgozat ismerteti a szenzorok fontosabb jellemzőit, a pontosságot és linearitást befolyásoló tényezőket, a kapcsolódó mérési elveket, illetve a magnetostriktív elmozdulásmérők tulajdonságait és működési elvét. Ezen ismeretek alapján kerülnek megfogalmazásra a mérőrendszertől elvárt követelmények, amelyek meghatározzák a rendszer felépítését, a hardveregységek kiválasztását és a szoftver fejlesztését.

Elvárás a hardveregységekkel megvalósított pontos pozicionálás és nagy felbontású, nagy pontosságú, a dinamikus mérésnek megfelelően időzített mintavételezés. További követelmény a szoftverrel kivitelezett adatfeldolgozás és adatmentés, illetve egy könnyen kezelhető grafikus felhasználói felület.

A dolgozat során részletezésre kerül a megtervezett rendszer felépítése és annak működése. A rendszer a kiválasztott NI-PXI és Newport hardveregységekből, illetve a LabVIEW fejlesztőkörnyezetben készített szoftverből áll össze. Sor kerül a hardverek jellemzésére és legfontosabb előnyeik ismertetésére, majd az elkészült szoftver működése, és az általa nyújtott lehetőségek bemutatása következik. A dolgozat kitér a fejlesztés során felmerült problémákra, azok megoldására és a továbbfejlesztési lehetőségekre is.

A megvalósított rendszer teljesíti a feladatkiírás minden pontját, megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek és a fejlesztés során a gyakorlatban is hasznos eszköznek bizonyult.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.