Mérőszondák tervezése és illesztése a NETvisor CANBUS rendszeréhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varjasi István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dolgozatomban teljesítménymonitorozó rendszerbe integrált beágyazott mérőeszközök gyakorlati alkalmazását mutatom be. Feladataim közé tartozik a már meglévő szondák megismerése, továbbfejlesztése és új szondák megvalósítása hardver és szoftver oldalon egyaránt. A szondák méréseit a NETvisor Zrt. által fejlesztett saját tervezésű, Linux alapú hardver (probe) gyűjti lokálisan, ami egy központi szerverre tölti fel az adatokat.

Elsőként egy már elkészített ACPS-10 típusú váltakozó áram mérésére alkalmas szondát vizsgáltam meg, amin szoftveres fejlesztéseket végeztem a pontosabb mérés és stabilabb kommunikáció érdekében.

A dolgozat második felében egy saját tervezésű eszközt mutatok be, melynek során részletesen ismertetem a tervezés lépeseket, döntéseket és azok okait. Az új eszköz végleges verziójában nagyobb mérési tartománnyal, több mérési funkcióval és Ethernetes kommunikációs interfésszel fog rendelkezni. A szoftverben implementálásra kerültek a kommunikációt és az alapméréseket megvalósító modulok, amelyekkel tesztelhetővé válik a jelenleg is fejlesztés alatt álló hardver prototípusa. Az eszköz konfigurálása és a mérési eredmények lekérdezése CAN buszon és egy beágyazott HTTP webszerveren keresztül lehetséges, így számítógépes kezelőfelületének webes megjelenítést választottam, ami egyben platformfüggetlenséget is biztosít.

Munkám által betekintést nyertem a mikrovezérlők gyakorlati alkalmazásába és teljesítménymonitorozó rendszerek felépítésébe.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.