Microservice-ek performancia monitorozása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Lengyel László
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomamunkám célja megismerni a microservice alapú rendszerek jellemzőit, előnyeit és hátrányait. Munkám során bemutatom és részt veszek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék által fejlesztett analitikai platform - a SensorHUB - fejlesztésében. Először megvizsgálom a teljesítménymérő komponensek integrációjának lehetőségét, majd a szükséges információk birtokában megtervezem, leimplementálom és dokumentálom a monitorozó szolgáltatást. Az integrációt megelőzve a szolgáltatás helyes működését manuálisan ellenőrzöm, ezt követően építem be a SensorHUB keretrendszerbe. Ennek sikerességét automatikusan futó integrációs tesztekkel igazolom, majd a szolgáltatás könnyű használata érdekében dokumentálom a folyamatokban résztvevő végpontok használatát. Megvizsgálok más elterjedt és hasonló feladatok megoldására szánt alkalmazásokat, melyek segítségével elvégezhetem az elkészült szolgáltatás továbbfejlesztését és finomhangolását.

Ennek végeztével a futás sebességének csökkentése, valamint a későbbi karbantarthatóság érdekében újra átgondolom és a szükséges helyeken módosítom a szolgáltatás felépítését, valamint az egyes egységek megvalósítását. Az optimálisabb futásért – ahol lehet - rövidítem a belsőműködést támogató folyamatokat. Továbbá a kód olvashatóságát növelve, a funkcionálisan összetartozó egységeket önálló modulokba szervezem.

Külön kitérek a folyamatos monitorozás során keletkező eredmények megfelelő reprezentálására és tárolására, bemutatva a szükséges technológiákat és procedúrákat.

A munkám második része a teljesítmény mérések elvégzésére fokuszál. Először rögzítem a mérőeszköz specifikációját és különböző mérőszámokat definiálok, majd ezek közül kiválasztom a rendszer működését legjobban jellemző számot, ami segítségével összehasonlítom a mérések eredményeit. A mérések megismételhetősége érdekében tesztszcenáriókat, másnéven tesztforgatókönyveket készítek, melyekkel a tesztek futásának menetét írom le. Ezek a tesztforgatókönyvek mind eltérő módon közelítik meg és írják le a rendszer működését. A mérések eredményeit minden alkalommal rögzítem, majd a kapott értékek feldolgozása után következtetéseket teszek az eredmények megmagyarázásáért.

Végül összefoglalom a szerzett tapasztalatokat és ezek felhasználásával javaslatot teszek a szolgáltatás továbbfejlesztésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.