Minőségellenőrzési értékelő alkalmazás hibajegy-kezelő rendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kósa Zsuzsanna Mária
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A világban egyre fontosabb szerepet tölt be az ipari termékek előállításában a minőség, a megbízhatóság szerepe. Ez még hatványozottabban mutatkozik meg az energiatermelés területén az erőművekben üzemeltetett turbinák esetén. A szakdolgozatom is ehhez kapcsolódik, hiszen az előállított alkalmazás segítséget próbál nyújtani abban, hogy a gyártás során kevesebb hibás termék keletkezzen, ezáltal csökkenjen a javításukra szánt munkaidő, kevesebb legyen a selejt, emellett jobb beszállítókat lehessen kiválasztani, akik teljesítik a minőségügyi előírásokat. Ezt úgy próbálom elérni, hogy a minőségbiztosítási folyamat során keletkező hatalmas adatmennyiséget először is adatgyűjtésre alkalmassá teszem, átalakítom, eltárolom egy adattárház segítségével, majd az így keletkező adatbázist egy saját fejlesztésű riportáló felület segítségével megjelenítem.

A megvalósított dashboard-ok, összegzések, trendek, riportok segítségével szeretném átláthatóvá, mérhetővé, és végül fejleszthetővé, optimalizálhatóvá váljon a gyártás során felmerülő hibák kiküszöbölése, az ezek megszüntetésére indított folyamatok indítása.

A dolgozat első fejezetében ismertetni fogom az adattárházakkal kapcsolatos technológiai, elméleti alapokat, melyek, mivel adatfeldolgozó, riportáló rendszer került kifejlesztésre, ezért nagyon fontos szereppel bír. Nem kevésbé fontos az alkalmazások user-interface-e, a megjelenítésért felelős része, hiszen a felhasználók ezzel találkoznak a munkájuk során. Így pár példával megpróbálom bemutatni a legelterjedtebb üzleti intelligencia keretrendszerek fontos tulajdonságait. A dolgozat a hibakezelő rendszerek adataira épül, ezért röviden kitérek az e rendszerek fontosságára is.

Az elméleti áttekintés után az adattárház struktúrájának, az adatát töltési folyamat lépéseinek elkészítéséhez vezető lépéseket ismertetem. Ezt a magasabb szintű logikai tervezésből kiindulva a részletes adatmodell felé haladva fogom elvégezni. Az adatbázis réteg után a web-es riportfuttató keretfelület felépítésének tervezését, majd legvégül a megvalósított riportsablonok főbb elemeit fogom bemutatni.

A tervezés után a fizikai megvalósítás lépései fognak következni. Ismertetni fogom az alkalmazott fejlesztési és futtatási környezetet, kitérve az alkalmazott programozási nyelvekre, felhasznált programokra, az alkalmazás legfontosabb funkcióinak megvalósításának részleteire.

Az alkalmazásfejlesztés életciklusának fontos része a tesztelés. A felhasználóknak való átadás előtt mind teljesítmény, mind funkcionális, biztonsági tesztelésnek fogom alávetni az alkalmazást. Ezen tesztelések eredményeinek statisztikai összegzésével próbálom a legfontosabb jellemzőket bemutatni.

Legvégül vázolni fogom a tovább fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseimet, amelyek mind rendszerek közti integrációs, mind funkcióbéli bővítési irányt jelentenek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.