Mintaillesztő keretrendszerek funkcionális tesztelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Semeráth Oszkár
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban biztonságkritikus rendszerek tervezése során széles körben használnak modell-vezérelt tervezési módszert, melynek során mérnöki modellekből modell-transzformációk segítségével automatikusan származtatunk dokumentációt, rendszer-konfigurációt, vagy akár komponensek teljes forráskódját, így javítva a fejlesztési folyamat hatékonyságát. Modell-transzformációs keretrendszerek kifejlesztése során az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat a gráfminta-illesztés, azaz előre specifikált mintázat alapján modellelemek lekérdezése.

A probléma az, hogy a komplex lekérdező keretrendszerekben lévő hibák érvényteleníthetik a modell-transzformációk eredményeit, így ezek kiterjedt funkcionális tesztelése és helyesség ellenőrzése kifejezetten fontos feladat. Biztonságkritikus rendszereknél fontos feladat, hogy a mintaillesztő teljesen megbízható legyen, hiszen egyetlen hiba is meghiúsíthatja a rendszer helyességellenőrzését.

Dolgozatom célja az, hogy az általam készített keretrendszer segítségével a tanszéken fejlesztett EMF-IncQuery funkcionális tesztelhetőségét támogassam, és az esetleges hiba detektálható legyen. Ez azért nehéz feladat, mert (i) sok és változatos tesztesetet kell generálni, ami az én esetemben teszt példánymodellek és tesztminták generálása. (ii) Az eredmények összehasonlítása is szintén nehéz feladat, mert a modell elemeit valamilyen módon azonosítani kell a mintaillesztő által visszaadott illeszkedési halmazban és megoldást kell találni arra, hogy ezeket egyértelműen azonosíthassuk. (iii) A fent említett problémák több különböző technológia együttes alkalmazását igényli.

Dolgozatomban bemutatom egy esettanulmányon keresztül a tesztelés, modellezés és a mintaillesztők alapfogalmait, működését, és azt, hogy ez hogyan kapcsolódik a dolgozatomhoz. Megoldást keresek az automatikus tesztmodell és minta generálására. Ismertetem, hogy milyen módon lehet EMF-IncQuery mintákat leképezni SAT-Solver által feldolgozható kényszerekre, valamint azt, hogy az illeszkedés által visszaadott eredményeket milyen módszer segítségével lehet összehasonlítani. Bemutatom a teszt keretrendszerem technikai részleteit is. Méréseket végzek a megoldásom hatékonyságával kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.