Mobilalkalmazások és felhasználói esetek online detekciója valós hálózati forgalomban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Orosz Péter
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az 5. generációs mobilhálózatokban előreláthatóan fontos szerepet fog játszani a maximális felhasználói élmény biztosítása. Mivel manapság a mobilapplikációk hangsúlyos szerepet töltenek be a mindennapi életben, értelemszerűen ezek igényeinek hálózati szempontból optimális kiszolgálása is középpontba kerül. Ennek leghatékonyabb módja az applikáció hálózati forgalmának profilozása és felhasználói szempontból való értékelése teljesítménymutatók (key performance indicator, KPI) segítségével.

A mobilalkalmazás profilozása során először magának az alkalmazásnak a hálózati azonosítása zajlott, majd a felhasználói eseteké. Az alkalmazás detektálásakor az volt a cél, hogy a használatot pusztán a hálózati forgalom elemzésével lehetséges legyen azonosítani, míg a munka másik felében az, hogy pontosan megállapítható legyen, az alkalmazás melyik funkciója van használatban, mivel minden felhasználói eset más-más igényű. Ennek folytatása volt a felhasználói esetekhez KPI-k hozzárendelése, valamint ezek alapján küszöbértékek meghatározása. Ehhez a felhasználói minőségérzethez (Quality of Experience) kapcsolódó szubjektív következtetések levonására volt szükség a profilozás során.

Az elemzést egy olyan rendszer megtervezése követte, amely arra hivatott, hogy valós hálózati forgalomban képes legyen az alkalmazás online azonosítására. A munka mérete miatt ennek az alkalmazásnak a megírása csapatban történt, jól elkülöníthető részekre bontva fel a teljes feladatot. A szakdolgozatom során az alkalmazás és felhasználói eseteinek detektálását implementáltam a WordPress mobilapplikációhoz, és annak két, előzőleg azonosított felhasználói esetéhez, ezzel a Témalaboratórium és Önálló laboratórium során megkezdett témát folytattam. Az implementálást követően pedig laboratóriumban kialakított tesztkörnyezetben ellenőriztem a rendszer helyes működését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.