Modell-szintű hozzáférés szabályozás EMF modellek felett

OData támogatás
Konzulens:
Debreceni Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modellvezérelt szoftverfejlesztés (Model-Driven Engineering) egy olyan szoftver-fejlesztési módszertan, ami megpróbálja csökkenteni a szoftver rendszerek komplexi-tását modellek felhasználásával. Ezek a modellek egy adott rendszer lényegét ragadják meg, ezáltal növelni lehet a szoftverek átláthatóságát. A hagyományos szoftverfejlesz-tési módszerek a modelleket elsősorban pl. az egyes szoftverkomponensek közti kommunikáció lemodellezésére, illetve dokumentálási célból használják. A modellve-zérelt szoftverfejlesztés szintén ezeket a modelleket használja, viszont sokkal inkább támaszkodik rájuk, és főleg ezekre a modellekre épít. Segítségével automatizálhatunk bizonyos szoftverfejlesztési lépéseket. Ilyen automatizálás például a modellből történő kódgenerálás.

A komplex modellek kollaboratív szerkesztése extra feladatokat követel meg a jelen-legi szöveg alapú verziókezelő rendszerektől (pl.: Git, SVN). Ilyen probléma a hozzá-férés kezelés modelleken belül. Jelenlegi technológiák csak fájl szintű hozzáférést képesek biztosítani repository, esetleg branch szinten. A MONDO EU FP7 kutatási projekt egyik fő célja egy olyan kollaboratív keretrendszer megvalósítása, mely a meglévő verziókezelő rendszereket kibővítve támogasson modellekhez kapcsolódó extra szolgáltatásokat.

A már említett hozzáférés-kezelési probléma megoldásaként először egy olyan szakte-rület specifikus nyelvet definiáltam Xtext-ben, mellyel leírhatók a modellszintű hoz-záférési jogosultságok. Maguk a modellek alapvetően EMF-ben kerültek megvalósí-tásra, mely manapság az iparban a de facto modellező nyelv. Az modellek lekérdezé-séhez EMF-IncQuery technológiát használtam fel.

Ezek után olyan konfliktus-feloldási algoritmusokat implementáltam JAVA nyelven, melyek eldöntik, hogy azon szabályok közül, amelyek ellentmondanak egymásnak melyek és milyen sorrendben kerüljenek kiértékelésre, hajtódjanak végre.

Szakdolgozatom során egy iparilag releváns szélturbinák működtetéséhez készült EMF modellen keresztül teszteltem és értékeltem ki a megvalósított hozzáférés-szabályozási nyelvet valamint az említett algoritmusokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.