Mozgás monitorozására és elemzésére használható egyszerű eszköz és jelfeldolgozó szoftver fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataki Béla József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A fejlett országokban az idősek arányának és számának növekedésével egyre fontosabbá vált a mozgásszervek állapotának vizsgálata, monitorozása egyszerű eszközökkel, akár otthoni környezetben is. Ugyanis az otthoni balesetek, amelyeknek nem kis része egyensúlyi, és mozgásszervi problémákra vezethető vissza, gyakran okai az életminőség romlásának, illetve sokszor halálozási okként is szerepelnek. Az efféle balesetek igen jó eséllyel megelőzhetőek, ha detektálni tudjuk a mozgásszervi, illetve egyensúlyi problémák kialakulásának korai szakaszát. A megfigyelés történhet egyszerűbb paraméterek (erő, nyomás, gyorsulás) mérésével akár testen, akár az alany otthonában elhelyezett eszközök segítségével.

A diplomamunka célja egy mozgásszervi állapot monitorozására alkalmas eszköz prototípusának megtervezése, és a vezérlését, valamint a gyűjtött adaton történő jelfeldolgozást megvalósító szoftver implementálása és tesztelése. A diplomaterv bemutatja a témakör jellegzetességeiből fakadó követelményeket (kis fogyasztás, otthoni környezetbe illeszkedő megvalósítás, alacsony ár, stb.) és az ezeket figyelembe vevő kompromisszumos megoldásokat.

A tervfeladat megvalósítása során egy olyan vékony, ám nagy felületű, terhelés érzékelésére alkalmas szenzorfólia („érzékelőszőnyeg”) került kialakításra, mellyel lehetőség nyílik az otthoni betegmonitorozásra, a páciens mozgásállapotának meghatározására és egy esetleges elesés detektálására egyaránt. A tervezés során kikristályosodott a célnak leginkább megfelelő mérési elv, mellyel a lehető legegyszerűbb és legolcsóbb módon érzékelhető a szenzorokon alkalmazott terhelés nagysága. Több lépcsős prototípus-fejlesztést követően kialakult a végleges, egyben legnagyobb felületű hardver, melyből egymás mellé többet elhelyezve akár egy egész szoba lefedhető. Elkészült a működtető beágyazott szoftver valamint a PC-n futó mérésadatgyűjtő és jelfeldolgozó szoftver, melyek segítségével a célul kitűzött feladatot - azaz a különböző mozgástípusok megkülönböztetését, az elesés eseményének detektálását - sikerült teljesíteni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.