Nagyvárosi WDM hálózat nyomvonali- és rendszer-optimalizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A kitűzött feladat egy meglévő DWDM gyűrűkből álló hálózat alapján egy új, szövevényes hálózat megtervezése volt. Kiindulásként négy különálló és külön nyomvonalon futó DWDM gyűrű állt. Mind a négy gyűrű öt fő csomóponton halad keresztül, összesen 13 csomópontból álló hálózatot alkotva, de nincs lehetőség a gyűrűk közti átjárásra. A jelenlegi igények ezzel szemben megkövetelnék a gyűrűk közti átjárást a csomópontokban. A végső cél egy optimálisnak tekinthető új hálózat kialakítása.

Ennek megvalósításához meghatároztam a gyűrűk egymáshoz viszonyított valós nyomvonali elhelyezkedését, és megjelenítettem azokat grafikusa. Összegyűjtöttem a hálózatban lévő szolgáltatás igényeket, és ezek alapján elkészítettem az egységes integrált igénymátrixot.

A hálózat fizikai nyomvonala, az igénymátrix és az optimalizációs stratégia(vagyis minél kevesebb multiplex szakasz, minél rövidebb szakaszok, minél kevesebb node darab szám és minél kisebb fokú node-ok felhasználása) alapján javaslatot teszek egy új, szövevényes hálózati topológiára.

Egy tipikus összeköttetésen bemutatom a (diszperzió és teljesítmény) tervezés lépéseit, majd mindezt elvégzem a teljes hálózatra hálózattervező szoftver segítségével úgy, hogy a beszerzendő eszközök száma minimális legyen (alkalmazva többek közt az új 100G-ás technológiát). Végezetül meghatározom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló berendezések az új hálózatban hol lesznek használhatóak, és hogy milyen további berendezések beszerzése szükséges.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.