Obszervatóriumi műszer tervezése és építése tellurikus áramok méréséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csurgai-Horváth László
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Diplomatervem témája egy obszervatóriumi mérőműszer megvalósítása, amely a Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai Kutató Intézet számára készül és a Széchenyi István Geofizikai obszervatóriumban lesz elhelyezve. A műszer az úgynevezett tellurikus áramokat méri, melyek főként a mágneses viharok által indukált térerősség hatására jönnek létre a talajban. Az obszervatóriumban páronként két darab ólomelektróda segítségével mérik az észak-dél, illetve a kelet-nyugat irányú áramokat. A mérés az obszervatórium alapítása óta (1957) zajlik. Az új műszer fejlesztése azért vetődött fel, mert a geofizikusok felől felmerült az igény a műszer frekvenciatartományának kiterjesztésére, illetve a jobb minőségű regisztrálásra, mivel a mai, korszerű eszközök már többet tudnak nyújtani mint a néhány évtizeddel korábban tervezett készülékek.

A műszer feladata, hogy az elektródák közötti feszültséget megmérje, és egy megfelelő protokoll segítségével továbbítsa egy számítógép felé,ahol a mérési adatok tárolása történik. A mérendő frekvenciatartomány DC-100Hz. Két, egyforma paraméterekkel rendelkező erősítő áramkört kell megvalósítani, ahol a legkisebb mérendő jelszint 5 μV.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.