Online vizsgáztatási rendszer ASP.NET MVC alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Gincsai Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az élet számos területén szükség van arra, hogy az emberek akár egyszeri alkalommal, akár rendszeres időközönként számot adjanak valamilyen megszerzett tudásról. Legyen az egy szakmai továbbképzés, nyelv- vagy KRESZ-vizsga, belső céges továbbképzés. Az internet elterjedésével szerencsére lehetőség nyílik arra, hogy ezen időigényes kötelezettségeinknek a lehető leggyorsabban és kényelmesen, akár az otthonunkból, eleget tudjunk tenni. Ezért vélem úgy, hogy az általam választott és elkészített online vizsgarendszer a jelenlegi életünkben rendkívüli hasznossággal bírhat.

A dolgozat első részében ismertetem a weboldal megvalósítása során használt technológiákat, bemutatva azok funkcióit, helyenként mellékelve egy kis történelmi áttekintőt vagy alternatívákat. A folytatásban megjelenik a honlap részletes specifikációja, mely tartalmazza az összes megvalósítandó funkciót, pontosan definiálva azok tulajdonságait. Ezután következik az alkalmazás tervezési lépésének leírása, melyben kifejtem, milyen fő szempontok figyelembe vételével zajlott az implementáció, valamint kitérek a felhasználói felület (GUI) és az adatbázis tervezésének témakörére is.

A dolgozat gerincét alkotó fejezetben részletesen ismertetem az elkészült honlap minden egyes oldalát, bemutatva azok szerepét, és helyenként kiemelve néhány megvalósítási érdekességet vagy nehézséget. Az elkészült honlap tesztelésének leírása és tanulságai zárják az implementációs szakaszt.

A diplomát a továbbfejlesztési lehetőségek rövid áttekintésével és a fejlesztés során szerzett tapasztalatok leírásával zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.