Optikai összeköttetés megvalósítása reflektív SOA alkalmazásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az egyre növekvő sávszélesség igény hatására a hozzáférési hálózatokban is

megjelentek az optikai eszközök. A jelenleg alkalmazott technológiák már kiforrottak,

szabványosítottak. Fontos kérdés azonban a továbbfejlesztés iránya, a megfelelő

technológia kiválasztása, az optimális topológia és hálózati struktúra kialakítása. Cél, a

már meglévő hálózattal minél inkább kompatibilis megoldás megtalálása és az átállás

költséghatékonysága.

A dolgozat első részében áttekintem a hozzáférési hálózatok múltban és jelenleg

is használatban lévő technológiáit, ezek fejlődését, legyen szó réz alapú, szabadtérben

terjedő vagy optikai adatátvitelről, majd bemutatom milyen új lehetőségek és fejlesztési

irányok állnak rendelkezésre napjainkban, különös figyelmet fordítva az új, optikai,

hullámhosszosztásos generációk megvalósítási kérdéseire.

Feladatom egy hullámhosszosztásos passzív optikai hálózatban, feltöltés irányú

adatok küldési módjának kidolgozása és egy ilyen hálózatba illeszthető berendezés

megépítése volt, reflektív félvezető optikai erősítő alkalmazásával. Az erősítő

paramétereit mérések útján megvizsgáltam, így megkapva azokat az eredményeket,

amelyek az intenzitásmodulátorként történő alkalmazáshoz szükségesek. Az elkészített

adat átvitelére alkalmas eszközön számos mérést elvégezve meghatároztam a legjobb

minőséget biztosító modulációs áram értékeket, valamint azt, hogy ekkor az optikai jel

milyen performanciával rendelkezik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.