Peer-to-peer alapú számítógépes infrastruktúra kialakítása oktatási környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Semeráth Oszkár
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Egy 40 gépből álló labor karbantartása komoly kihívást jelent, mivel minden tanórá-

hoz különböző mérési környezet létrehozása szükséges. Ezeket a környezeteket tipikusan

virtuális gépekkel valósítjuk meg, amiknek szétosztását a laborban terítésnek nevezzük. A

terítésére most egy Chaincast nevű megoldást használunk, ami abból áll, hogy a gépeket

láncba kötjük és a láncon mennek végig a küldendő adatok. Ezáltal, ha bármelyik gépen

hiba lép fel, akkor az adatátvitel meghiúsul és a terítést előlről kell kezdenünk. Továbbá,

mivel minden tárgyhoz különbőző gépek kellenek (például csak az első három sor gépei),

ezekhez a láncoknak különböző konfigurációja szükséges.

Dolgozatomnak célja, hogy egy olyan fájlterítési módszert dolgozzak ki, ami a terítés

hibák esetén is sikeresen végrehajtható marad. Így a folyamat olyankor is sikeres lehet,

amikor a korábbi módszer kudarcot vallott. Továbbá tetszőleges gépek kijelölhetőek min-

den laborhoz.

Dolgozatomban bemutatok egy új módszert a fájlok terítésére, ami a most használtnak

a problémáit oldja meg, amellyel javítható az eljárás robusztussága és konfigurálhatósága.

Bemutatok egy általam fejlesztett alkalmazást, ami Peer-to-Peer-alapon, ezen belül Bit-

torrent protokollt használva valósít meg fájlterítést, ahol a terítési feladatok egy könnyen

használható modellen specifikálhatóak. Ismertetem a felhasznált technológiákat, a megér-

téshez szükséges háttérismereteket, majd bemutatom a tervezési fázist: ebben definiálom

az elvégzendő terítési műveleteket, létrehozok egy, a labor ábrázolására alkalmas model-

lező nyelvet és felvázolom az alkalmazásnak a struktúráját. Dokumentálom a program

fontosabb implementációs lépéseit, tesztelését, valamint a teljesítményét mérések segít-

ségével vetem össze a most használt megoldáséval. Végül javaslatokat teszek a program

későbbi továbbfejlesztésének lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.