Radar szenzor járműintegrációs pozícionálás vizsgálata 76.5GHz-en

OData támogatás
Konzulens:
Szalay Zoltán Attila
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjainkban mind több és több gépjárműbe szerelnek automotív radarokat a közlekedés segítésére, önvezető funkciók, pl. adaptív tempomat, gyalogos-érzékelés, vészfékezés, stb. megvalósításához. Ahhoz, hogy ezek a funkciók jól működjenek, elengedhetetlen a radarok megfelelő pozícionálása. A pozícionálást a gyártósor végén végzik az autógyárakban, melyet a 3. fejezetben mutatok be részletesebben. Pozícionálásnál előfordulhat, hogy a radar jó pozícióban van, de a gyártócsarnok padlójáról visszaverődő jelek hibát visznek a mérésbe, és emiatt esik ki az adott szenzor. Ezen hatás minimalizálása érdekében részletesen megvizsgálom a kétutas terjedés hatását a radar szögbecslésére. Az automotív radarok általános elmélete után kitérek a gyártósori pozícionálásra, majd a 4. fejezetben közlöm a Bosch radarra vonatkozó specifikus információkat. Ezután geometriai optikai szimulációkkal bemutatom a kétutas terjedés hatását a szögbecslésre, majd a 6. fejezetben röviden kitérek a mérőhely mechanikájára is. A 7. fejezetben a mérési eredményeket közlöm, majd a végén egy összefoglalás keretében javaslatot teszek a kétutas terjedés hatását legjobban csökkentő mérőhelyre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.