Rádiós mesh hálózatok kapacitástervezése QoS paraméterek alapján

OData támogatás
Konzulens:
Horváth Zoltán
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A mesh hálózati architektúra felhasználók helytől és időtől független kiszolgálására, az elvárt minőségű és sebességű vezeték nélküli kommunikáció megvalósítására nyújt lehetőséget. Telepítésével és kialakításával kapcsolatos megoldások azonban még nem forrottak ki teljesen, így célom a mesh hálózati architektúra megismerése és tulajdonságainak olyan irányú feltérképezése, mely segítségével egységes képet kaphatok a hálózat nyújtotta lehetőségekről és azon korlátokról melyek a lehetséges előnyök kiaknázását befolyásolják.

Vizsgálataim során annak érdekében, hogy a hálózat működését alaposan megismerjem, első lépésként a hálózat építőköveinek, azaz a kommunikációs csomópontok tulajdonságainak feltérképezését végzem el. Ezen csomópontok vizsgálatai során a gyakorlatban már alkalmazott egy, kettő, és három rádiós interfésszel rendelkező eszközök láncba kapcsolásával figyelem meg, hogy milyen előnyökkel járhat a különböző típusú csomópontok alkalmazása.

Következő lépésként a csomópontok tetszőleges összekapcsolásából adódó tulajdonságok vizsgálatát végezem el. Erre két rácsszerkezetet (négyzet- és háromszögrácsot) alkalmazok, mert kialakításukból adódóan megfelelően modellezhetővé teszik az átvitelei sebesség, a csomópontok száma, valamint a lefedhető terület mérete közötti összefüggések meghatározását. A paraméterek vizsgálata során megmutatom azt is, hogy milyen hálózati ugrásszám és csomópontszám mellett ésszerű alkalmazni a mesh hálózati kialakítást.

Vizsgálataim harmadik lépcsőfokaként a korábbiakban feltérképezett építőelemekre alapozva egy homogén és egy hierarchikus felépítésű hálózat által nyújtott lehetőségekre mutatok rá. Mindkét esetben a csomópontok közötti kommunikációra alkalmazott csatornák és a hozzájuk rendelt megfelelő frekvenciák kiválasztásával érem el azt, hogy a hálózati átviteli sebesség romlásának mértékét csökkentsem. Annak érdekében, hogy megmutassam, mely hálózati kialakítás rendelkezik jobb hatásfokkal a két hálózati kialakítás tulajdonságainak összevetését is elvégzem.

Dolgozatom végső állomásként rámutatok arra, hogy a hálózat sajátosságai hogyan hatnak a csomagvesztésre és a késleltetésre, valamint hogy ezen paraméterek adott éréken tartása a korábban meghatározott hálózati tulajdonságok módosításával hogyan érhetők el. A paramétereken külön-külön elvégzett vizsgálatokkal mutatom meg, hogy a csomópontok közötti távolságot, illetve az átviteli sebességet befolyásoló kialakítások (például egy hierarchikus felépítés) felhasználásával a csomagvesztés és a késleltetés romlásának mértéke csökkenthető a hálózat méretétől függetlenül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.