Robosztus folyamat alapú rendszerek tervezése és elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az üzleti folyamat alapú rendszerek működésének megbízhatósága a folyamatos szolgáltatás biztosításának a képessége. Állandó és elengedhetetlen kutatási és fejlesztési követelmény, hogy ezek a rendszerek akkor is biztosítsák a tőlük elvárt működést, amikor feladatellátásukban, azaz futás során hiba történik valamelyik komponensben. Az ilyen rendszerek robosztussági követelményei rendkívül nehezen kontrollálhatók, mivel a vezérlési logikájuk több modellben van jelen együttesen.

Dolgozatomban célül tűztem ki, olyan befolyásoló tényezők detektálását, melyek hatással lehetnek a robosztus folyamat alapú rendszerek tervezésére. Ezen megállapítások megismeréséhez elemeztem a téma területét.

Feldolgoztam a folyamatfejlesztésre vonatkozó nemzetközi szabvány- és műszaki előírások környezetét.

Kiválasztottam a téma feldolgozásához alkalmas szoftver környezetet, a Camunda BPM-t.

A gyakorlati életből merítve definiáltam és létrehoztam egy esettanulmányt, melyben a folyamatműködést több modellben (BPMN, DMN) együttesen határoztam meg.

A tesztelést két megközelítésből végeztem. Első aspektus, mint felhasználó: Így a rendszer általános, helyes működésével kapcsolatos megállapításokat tudtam ellenőrizni. Második aspektus, mint fejlesztő: Ebben a folyamatban a döntési táblák üzleti logikáját, illetve a rendszer automatizálási képességeit vizsgáltam. A rendszer helyességéről a Camunda által szolgáltatott interfészek használatával bizonyosodtam meg (pl. Assert) unit tesztek formájában. A döntési táblákban megfogalmazott szabályok működését manuálisan bevitt adatokkal teszteltem.

Kutatásaim és munkám eredményeként megválaszoltam és teljesítettem a feladatkiírásomban megfogalmazottakat, és javaslatokat tudtam tenni a robosztus folyamat alapú rendszerek tervezését és elemzését illetően.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.