Stressz állapot jellemzése oszcillometriás vérnyomás mérés alatt

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Jobbágy Ákos Andor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az orvosi vizsgálatok eredményére (más egyéb tényezők mellett) az alany aktuális stressz állapota is hatással lehet. Erre egy jó példa vérnyomásmérésnél az úgynevezett „fehér köpeny hatás”. Ennek következében a vérnyomás értéke az otthon mért értékekhez képest jelentősen megemelkedhet a rendelőben. Ezért jelentős, hogy a stressz állapotot meg tudjuk becsülni és ezeket a fiziológiai értékeket helyesen értékelhessük.

Dolgozatom első fejezetében a feladataimat ismertetem, továbbá a stressz fogalmát járom körül, és a teljesség igénye nélkül áttekintem a kiváltó okait, valamint hatásait a szervezetre.

A második fejezetben a stressz állapot meghatározásának módszereit részletezem. Külön említem az EKG-hoz kapcsolódó módszereket és mivel az általam használt módszerek ehhez kötődnek, magáról az EKG-ról is részletesen írok.

A következő fejezet a méréseket mutatja be, beleértve a mérések folyamatát, eszközeit, a mérési összeállítást és a vizsgált alanyok jellemzőit.

Az ezt követő fejezet az eredmények kiértékelését tartalmazza. A három vizsgált paraméter, melyek szerint az elemzéseket végeztem, külön alfejezetet kap. További alfejezetek a három paraméter együttes vizsgálatát valamint a második és harmadik paraméter kapcsolatát részletezik. Külön részben ismertetem a vérnyomás alatt történt mérések elemzésének módszereit.

Az ötödik fejezet egy, a feladatomban szereplő módszer bemutatását és a módszer eredményeit szemlélteti.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.