Szoftverfejlesztés egy biztonságkritikus jelátviteli rendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Csordás Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A vasúti biztosítóberendezések esetén a jeltovábbítás legelterjedtebb eszköze nap-

jainkban is az egyszerű rézvezeték. Az új létesítéseknél azonban korszerű, vezeték

nélküli, GSM vagy optikai adatátvitelt alkamaznak. Ezen alkamazásokban egy hibá-

san működő berendezés miatt emberi életek kerülhetnek veszélybe, súlyos baleset,

anyagi és környezeti kár keletkezhet. Ezért a legfontosabb tervezési szempont a biz-

tonság.

Ilyen biztonságkritikus vasúti jelátviteli rendszer fejlesztése zajlik jelenleg a Prolan

Irányítástechnikai Zrt-nél. A feladatom az volt, hogy bekapcsolódjak a berendezés

fejlesztési folymatába, megismerkedjek az alkalmazással és részt vegyek az egyik –

a rendszert alkotó – modul szoftverének megvalósításában. A modul feladata, hogy

biztonságos és hibatűrő módon oldja meg a vasúti objektum berendezéshez való

illesztését. E mellett a modulnak néhány a vasúti technikára jellemző jelfeldolgozási

feladatot is el kell végeznie.

A dolgozatban bemutatom a biztonságkritikus rendszerek fejlesztése során előírt

tervezési, kivitelezési módszereket és követelményeket, előtérbe helyzve ezek szoft-

veres vonatkozásait. Ismertetem a fejlesztett rendszer felépítését, jellemzőit. Ezután

a feladatként szolgáló ki- és bemeneti modul szoftvertervét és konstrukciós kérdéseit

tárgyalja a dolgozat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.