Szoftvertesztelés agilis módszertan és V - modell összeegyeztetésével

OData támogatás
Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szoftvertesztelés napjainkban rohamosan fejlődő iparág, hiszen az informatikai piacon, ahol évente megkétszereződnek a használatban lévő szoftverek, nagyon fontos a termék minőségének folyamatos vizsgálata.

A dolgozatomban bemutatott két fejlesztési modell más és más célt szolgál. A V-modell a strukturáltságra, dokumentáltságra törekszik, ami egy orvosi szoftver esetén elengedhetetlen. Ezzel szemben az agilis modell az együttműködésre, a gyors reagálásra és az informális ügyfélkapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Az agilis módszerről elterjedt, hogy nem fontos számára a dokumentáció, épp ezért láthat az olvasó feloldhatatlan ellentétet a két módszertan között. A diplomamunkámban kifejtett projektben azonban mindkét módszer hatékonyan használható. Mindennapjainkat a Scrum folyamataiban éljük meg, azonban óriási figyelmet fordítunk a dokumentáltságra, hiszen az auditok során bizonyítanunk kell hogy a specifikációknak és szabványoknak megfelelően fejlesztettük a terméket.

Egy gyakorlati példán keresztül, egy tesztautomatizálással mutatom be, hogyan és milyen irányelvek szerint működik az evosoft Hungary Kft.-n belül a szoftvertesztelés. A tesztelési alapelveket és folyamatokat az ISTQB alapelveinek ismeretében fejtem ki. Ezenkívül a Scrum folyamatait is részletesen kifejtem, valamint a szakdolgozatom elkészítését Scrum projektként kezelve valósítom meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.